ВЕРТОЛІТ UH60 BLACK HAWK Сікорський.

Повернемо винахідника вертольотів на Україну

ПРОПОНУЄТЬСЯ СПІЛКОЮ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ

Концепція до  державної цільової програми розвитку вертолітної авіації України (ВАУ) за стандартами НАТО  

 

1. Визначення проблеми, на розв‘язання якої спрямована Програма випуску в Україні середніх багатоцільових вертольотів за стандартами НАТО типу Блек-Хок.

 

Одним з факторів забезпечення сталого розвитку економіки України є задоволення її потреб в  сучасному транспорті, зокрема авіаційному. Це стосується таких галузей як вантажні і пасажирські перевезення, оборона і безпека держави, ліквідація наслідків стихійних лих і техногенних катастроф, охорона здоров‘я, моніторинг природних ресурсів тощо.

 Особливу роль в цьому відводиться вертольотам як ефективному транспортному засобу, здатному вирішувати різноманітні завдання в умовах України. Одним з найбільш використовуваних вертольотів є середній вертоліт злітною масою до 7 тонн.   

На початок 90-х років минулого сторіччя в Україні нараховувалося близько 500 діючих цивільних вертольотів радянського (російського) виробництва. Станом на 2015 рік в Україні зареєстровано біля 200 вертольотів (без урахування машин міністерства оборони), вік переважної частини з яких перевищує 20 років, а 75 % від всіх вертольотів відносяться до класу легких. Виходячи з цього, питання оновлення парку легких вертольотів нашої країни є вкрай нагальним!!!

При цьому, в Україні ніколи не було повномасштабного виробництва середніх вертольотів.

Таким чином, проблема, на розв‘язання якої спрямована Програма, складається у  запровадженні виробництва середніх багатоцільових вертольотів типу Блек-Хок за стандартами НАТО в Україні.

Створення виробництва середніх вертольотів по технології США за стандартами НАТО в Україні має державну вагу, оскільки дозволить задовольнити державні потреби у вертольотах для: забезпечення обороноздатності держави, підтримки сухопутних військ гад полем бою під час війни, яка не відомо скільки буде продовжуватись на наші Українській землі, для сільського та лісного господарств; патрулювання нафтогазопроводів і державного кордону; пожежної служби; охорони здоров‘я; ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій; рятувальних і транспортних служб; підготовки льотного складу тощо.

Проблема створення виробництва вертольотів в Україні відповідає пріоритетам державної політики і була визнана ще у 2001 році, коли уряд затвердив «Державну комплексну програму розвитку авіаційної промисловості України на період до 2010 року» (схвалено Постановою Кабінету міністрів України від 12.12.01 № 1665-25) з відповідним розділом щодо вертольотобудування!!!

У затвердженій урядом України «Стратегії розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до 2020 року» (схвалено Розпорядженням Кабінету міністрів України від 27.12.08 № 1656-р) передбачено надання державної підтримки в процесі розв‘язання завдання щодо збільшення обсягів розроблення та виробництва авіаційної техніки, зокрема вертольотобудування.

Загальна потреба у модифікаціях вертольоту для зазначених вище державних потреб України  реально на потреби 2015 року оцінюється на рівні 100 одиниць. Разом з тим аналіз тенденцій розвитку світового ринку вертольотів говорить про те, що загальносвітовий обсяг поставок цивільних вертольотів на найближчі 5 років складатиме близько 4000 машин. З урахуванням цього середній вертоліт вітчизняного виробництва, з урахуванням певних обставин, може мати можливі перспективи виходу і на зовнішній ринок ( якщо з країнами НАТО буде досягнута відповідна домовленість), що дозволить збільшити обсяги його виробництва.

Витрати на створення виробництва середнього вертольоту за технологією США (НАТО) типу Блек-Хок в Україні оцінюються на рівні 100-200 млн. дол.. США, в залежності від – освоєння повного циклу виготовлення на основі ліцензійного типу із застосуванням українських комплектуючих.

 

2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв‘язання програмним методом

 

Протягом періоду незалежності нашої держави кількість придатних до використання вертольотів невпинно знижувалася. На цей час їх кількість і технічний стан не можуть задовольнити потреби, що існують.

Виходячи з цього, постала проблема відновлення парку середніх вертольотів, що експлуатуються МОУ, міністерствами з надзвичайних ситуацій, охорони здоров‘я, транспорту і зв‘язку, лісного господарства, внутрішніх справ та іншими відомствами України, а також підприємницькими структурами.

Розв‘язати цю проблему можна двома шляхами - закупівлею готових вертольотів за імпортом, або створенням власного виробництва в Україні!!!, що вважається за краще з точки зору економічних інтересів держави.

Розв‘язання завдання щодо створення виробництва середнього вертольоту потребуватиме залучення наукового, виробничого, кадрового, ресурсного потенціалу різних галузей народного господарства України, що вимагатиме державної підтримки і міжгалузевої координації. Крім того, високотехнологічна галузь вертольотобудування потребуватиме налагодження науково-технічної та виробничої кооперації, в тому числі на міжнародному рівні, що також потребуватиме державної підтримки і міжгалузевої координації.

В процесі створення виробництва вертольотів необхідно буде налагодити міжгалузеві зв‘язки на рівні міністерства оборони, з надзвичайних ситуацій,  охорони здоров‘я, внутрішніх справ, палива та енергетики, освіти та науки, транспорту і зв‘язку, державної прикордонної служби, комітету з лісного господарства та інших відомств, а також Національної академії наук України. Для забезпечення зовнішньоекономічних зв‘язків мають бути залучені можливості міністерств економіки, закордонних справ, служб експортного контролю, митної та прикордонної.  

Сьогодні 94,4 % всієї вертолітної техніки, що експлуатується в нашій державі, представлено машинами іноземного виробництва!!! 90% -- ворога Росії!!!

Разом з тим, в Україні зберігся масштабний науковий та виробничий комплекс авіабудування та суміжних високотехнологічних галузей, включаючи наукові, проектно-конструкторські та виробничо-випробувальні підприємства, здатний ефективно виробляти авіаційну техніку світового рівня, включаючи вертольоти. Виходячи з цього, можна однозначно стверджувати, що можливості організації виробництва легкого вертольоту в Україні існують, при чому з прийнятною якістю розробки і виробництва.

До наявних в Україні технічних передумов для створення виробництва українських вертольотів слід віднести такі:

o   Є розробник двигунів та агрегатів трансмісії – Запорізьке державне підприємство «Івченко-Прогрес»,

o   Є виготовлювач і розробник двигунів та агрегатів трансмісії – Запорізьке акціонерне товариство «Мотор Січ»,

o   Є готові двигуни українського виробництва для встановлення на вертольотах – АІ-450М/М1 та МС-500В,

o   Є мережа ремонтних заводів для проведення ремонту вертольотів та їх систем і агрегатів – концерн «АвіаВоєнРемонт»,

o   Є виробничій і кадровий потенціал для організації робіт з розробки та виробництва вертольоту.

До потенційних учасників програми створення українського вертольоту в якості розробників або виготовлювачів його агрегатів, вузлів і систем  (в любому варіанті , особливо при реалізації технології США – Блек- Хок) можна також віднести такі окремі українські підприємства:

 

Найменування

Організаційно-правова форма

Можливі функції за Програмою вертольотобудування

«АгроавіаДніпро»

Підприємство об‘єднання громадян

Ремонтно-відновлювальні роботи з планера, двигуна, редуктора та несучої системи вертольоту Мі-2*

Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»

Державне підприємство

Складання вертольоту

Ремонт головного редуктора*

Ремонт, модернізація і переобладнання*

Подовження міжремонтних ресурсів*

Ремонт агрегатів вертолітного, приладового, спеціального і радіоелектронного обладнання*

Вінницький авіаційний завод

Державне підприємство

Капітальний ремонт вертольотів*

Ремонт та  сервісне обслуговування  двигунів*

Ремонт та  сервісне обслуговування агрегатів трансмісії та несучої системи*

Завод 410 цивільної авіації

Державне підприємство

Складання вертольоту

Завод «Вуглекомпозит»

Державне підприємство

Виготовлення комплектуючих з вуглепластику

Український науково-дослідний інститут авіаційної технології

Акціонерне товариство (50% плюс 1 акція у держави)

Наукове та технологічне супроводження

* існуюча спеціалізація

 

Для розв‘язання проблеми створення виробництва середніх вертольотів в Україні вбачається за доцільне вжити таких основних заходів:

1.      Визначити Міністерство промислової політики України ініціатором розроблення державної цільової програми « Розвитку вертолітної авіації України» з розробленням проекту концепції цієї програми. Для реалізації концепції і самої програми розвитку ВАУ, необхідно провести реорганізацію всієї системи управління ВАУ, шляхом удосконалення роботи постійної міжвідомчої комісії з представництвом від АА, КБ, підприємств виробників і створенням при міністерстві оборони України управління , що об’єднуватиме армійську авіацію ( ЗС, МНС, ВПС, ВМС, ДПСУ, МВС). Це дасть змогу уникати бюрократичні перепони, корпоративні інтереси, оптимізує можливості в ремонті і модернізації техніки її обслуговуванні, переміщенні і підготовці фахівців усіх рівнів.

2.      Розробити, оприлюднити, погодити і схвалити проект концепції Програми відповідно до встановленого порядку.

3.      Прийняти рішення про розроблення проекту державної цільової науково-технічної програми створення середнього багатоцільового вертольоту типу Блек-Хок (за стандартами НАТО), визначити державних замовників, строк розроблення проекту програми та його подання на розгляд Кабінету міністрів України.

4.      Розробити проект Програми, провести його державну експертизу, погодити і затвердити Програму!

5.      Організувати виконання завдань і заходів Програми, забезпечити контроль за її виконанням, складання проміжних, щорічних і заключного звітів.

 

3. Мета Програми

 

Мета Програми полягає в тому, щоб створити передумови для нормативно-правового, організаційно-управлінського, фінансово-економічного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення створення виробництва середніх багатоцільових вертольотів типу Блек-Хок (за стандартами НАТО) в Україні, їх подальшого удосконалення, модернізації і обслуговування в умовах сьогодення і на майбутнє.

При цьому до циклу створення виробництва вертольотів, реорганізації структур ВАУ і системи підготовки фахівців входять: проведення досліджень, розроблення документації, технологічна підготовка виробництва, дослідне і серійне виробництво, випробування, сертифікація типу повітряного судна, сертифікація виробництва, реорганізація системи управління ВАУ, підготовки і перепідготовки кадрів, об*єднання наукового потенціалу конструкторських бюро.

 

4. Визначення оптимального варіанту випуску своїх українських вертольотів на базі технології США за стандартами НАТО

Виробництво українського вертольоту покращеної модифікації із застосуванням українських комплектуючих для АА ЗСУ, МНС, ДПСУ, ВМС, МВС,  пожежної, санітарної, тощо. Спільне виробництво в Україні на основі іноземного сертифікованого типу вертольоту, що відповідатиме  стандартам НАТО . Організовується ліцензійне виробництво вертольоту Блек-Хок!

1.      Освоєння повного циклу виготовлення на основі ліцензійного типу із застосуванням повного циклу випуску за технологією США (НАТО) українських комплектуючих. Здійснюється розроблення «з нуля» як вертольоту  в цілому, так і його агрегатів, вузлів і систем, із застосуванням окремих комплектуючих виробів, що закуповуються за схемою міжнародної науково-технічної та виробничої кооперації. 

 

5. Шляхи реалізації і строк виконання Програми:

 

Виходячи  з різних варіантів створення виробництва середніх вертольотів в Україні, а також оцінюючи витрати на їх реалізацію, на першому етапі доцільно провести переговори з США і запровадити пропоновану  саме США технологію повного циклу випуску вертольотів типу Блек-Хок на базі українських авіапідприємств ( що відповідає стандартам НАТО!).

За такого рішення орієнтовний строк запровадження технології США (НАТО) – п’ять років.

В процесі виконання робіт зі створення виробництва середнього вертольоту в Україні необхідно буде вирішити, зокрема, такі завдання:

Удосконалення нормативної бази

·        Укладання відповідних міжнародних угод.

Удосконалення організаційно-управлінської бази

·        Призначити  головних конструкторів систем і агрегатів випуску вертольотів за технологією США і стандартами НАТО ( Блек-Хок).

·        Визначити підприємства та організації України, що будуть виконувати функції розробників і виготовлювачів вертольоту та його агрегатів, вузлів, систем, комплектуючих виробів і матеріалів, забезпечувати сертифікацію типу і виробництва вертольоту

·        Створити відповідне об‘єднання підприємств та організацій для розв‘язання проблеми створення легкого вертольоту

·        Сконцентрувати зусилля підприємств та організацій з різних галузей шляхом їх переведення до сфери управління Мінпромполітики України

·        Створити головні науково-дослідні організації для забезпечення потреб виробництва вертольотів у сертифікованих матеріалах і технологіях

Фінансово-економічні аспекти

·        Передбачити щорічні витрати державного бюджету на програму створення легкого вертольоту в Україні

·        Забезпечити умови інвестування в програму створення середнього вертольоту  за технологією США (НАТО) типу Блек-Хок і кредитування підприємств та організацій, зайнятих в ній

·        Внести зміни до законодавства умов перетину кордону продукції та послуг, що поставляються в рамках міжнародної науково-технічної та виробничої кооперації в процесі створення легкого вертольоту

Кадрові питання і підготовка фахівців :

·        Створити умови для підготовки нових управлінських, інженерних, технічних та робітничих кадрів, а також підвищення кваліфікації персоналу для участі в реалізації Програми випуску і експлуатації вертольотів типу Блек-Хок за технологією США (НАТО).

 

Матеріально-технічне забезпечення

·        Створити схеми постачання сировини, напівфабрикатів, матеріалів, ресурсів та ін. для забезпечення виконання «Програми» випуску вертольотів за технологією США (НАТО) типу Блек-Хок.

План заходів з розв‘язання кожного із зазначених завдань буде сформовано на стадії розробки проекту Програми, при цьому заходи щодо створення вертольотів для потреб збройних сил та силових структур формуються окремо!

 

6. Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

 

Вбачається, що реалізація Програмисприятиме:

o   подоланню кризових явищ в галузі авіабудування та суміжних галузях, створенню та розвитку серійного виробництва вітчизняної вертолітної техніки;

o   задоволенню потреб держави та приватних структур у вертолітній техніці та підвищенню експортного потенціалу України;

o   розвитку високотехнологічного сектору вітчизняної економіки та підвищенню її конкурентоспроможності в цілому;

o   налагодженню та розвитку стратегічного партнерства авіабудування України з провідними світовими виробниками авіаційної техніки, особливо з США і країнами, які входять до Північно-Атлантичного альянсу!

o   розширенню взаємодії держави і приватного бізнесу та створенню умов для залучення приватного капіталу для інвестування розвитку галузі;

o   відновленню та якісному розвитку наукового, інженерно-технічного, виробничого та управлінського кадрового потенціалу галузі;

o   формуванню науково-технічного доробку у перспективних напрямах розвитку авіабудування;

o   підвищенню інвестиційної привабливості галузі за рахунок збільшення питомої ваги «нематеріальної» складової в активах авіаційних підприємств та «нематеріальних» товарів у загальному обсязі експорту.

 

За умови систематичного та у передбачених обсягах фінансування Програми, її реалізація в період 201?-2025 роках забезпечить:

§  випуск близько 100 середніх вертольотів типу Блек-Хок (за стандартами НАТО) та іншої авіаційної продукції загальною орієнтовною вартістю 400,0 млн. дол. США (тут і надалі вартісні оцінки наводяться в еквіваленті долару США);

§  чистий сумарний прибуток підприємств не менше, ніж 20,0 млн. дол. США;

§  надходження до держбюджетів різного рівня близько 130,0 млн. дол. США;

§  зростання середньомісячної заробітної плати працівників галузі до 2-х разів.

 

Реалізація Програми відкриє можливості створення нових робочих місць, розрахунок орієнтовної кількості яких, а також соціальний ефект від запровадження Програми наведено нижче в таблиці.

 

Орієнтована потреба державних структур у середньому вертольоті на період до 2025 року

100 машин

Орієнована ціна  вертольоту Блек-Хок

3 млн. дол. США

Орієнтовна загальна вартість поставок 100 вертольотів

300 млн. дол. США

Орієнтовна сума перерахувань до держбюджетів всіх рівнів на період поставок 100 вертольотів 

90 млн. дол. США

Орієнтовна річна середня заробітна плата одного працюючого

6 000 дол. США

Орієнтовна кількість додатково створених робочих місць на вертольотобудівних підприємствах на період поставок 100 вертольотів

10 000 чоловік

Орієнтовна кількість додатково створених робочих місць на суміжних підприємствах

80 000 чоловік

Орієнтована сума перерахувань до держбюджетів всіх рівнів на період поставок 100 вертольотів від  додатково створених робочих місць на суміжних підприємствах

220 млн. дол. США

           

7. Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

 

Фінансування Програми випуску вертольотів за технологіями США типу Блек-Хок (стандарти НАТО) передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел: інвестиційних та інноваційних фондів, кредитів, позичок, власних коштів підприємств.

В таблиці нижче наводяться попередні оціночні витрати на створення виробництва середніх вертольотів типу Блек-Хок  за запропонованими можливими варіантами:

 

 

 

Варіант створення виробництва вертольотів

в Україні

Витрати бюджету,

млн. дол. США

Позики, кредити, кошти підприємств, млн. дол. США

Загальні витрати,

млн. дол. США

Модернізація

діючих моделей вертольотів

30

30

60

Виробництво українського вертольота покращеної модифікації із застосуванням українських комплектуючих

20

20

40

Освоєння повного циклу виготовлення на основі ліцензійного типу вертольота із застосуванням українських комплектуючих

70

70

140

Закупівля вертольотів за імпортом

>200

-

>200

          Обсяги держбюджетного фінансування на виконання завдань та заходів Програми у складі бюджетних програм визначатиме Мінпромполітики України під час формування Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Мінпромполітики України також визначатиме напрямки бюджетного фінансування в рамках завдань і заходів Програми, які виконуватимуться у відповідному році, а саме: прикладні дослідження, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та дослідно-технологічні роботи; капітальні вкладення; бюджетна частина коштів, призначених для обслуговування кредитів, наданих підприємствам-виконавцям завдань та заходів Програм

            В процесі розробки проекту Програми мають бути передбачені витрати на:   технічне переоснащення виробничих потужностей; прикладні дослідження; створення принципово нових технологій та засобів їх реалізації; створення системи супроводження в експлуатації вертолітної техніки; удосконалення системи забезпечення нормативною документацією; заходи соціального спрямування.

            Частка бюджетного фінансування на першому етапі реалізації Програми визначалася з урахуванням того, що створення вертолітної галузі в Україні не мало прецедентів, а також того, що у попередні періоди бюджетне фінансування розв‘язання проблеми створення виробництва вертольотів в Україні не здійснювалося.

Голова робочої комісії з розробки Концепції до державної програми розвитку вертолітної авіації України, представник Спілки офіцерів України

                                                                                                              М.Зеленський

 

Заступник голови комісії з напрямку науково-технічного і фінансового обґрунтування  Концепції, директор інвестпроекту АО Мотор-Січ

                                                                                                               В.Семенов

Sikorsky UH-60 Black Hawk[ред. • ред. код]

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Sikorsky UH-60 Black Hawk

UH-60L Blackhawk вертоліт на польоті в Іраку. 2004

UH-60L Blackhawk вертоліт на польоті в Іраку. 2004

Тип

Багатоцільовий вертоліт

Розробник

Sikorsky Aircraft Corporation

Виробник

Sikorsky Aircraft

Перший політ

24 листопада 1974

Початок експлуатації

1979

Статус

експлуатується

Основні експлуатанти

Армія США

Роки виробництва

1979 — по т.ч.

Одиниць вироблено

2600

Вартість одиниці

14 млн.$

Варіанти

UH-60A, EH-60C, НН-60D, МН-60А, МН-60А, МН-60G, VH-60A, UH-60B, YEH-60B, YSH-60B, SH-60B, SH-60F, НН-60J, UH-60J, МН-60К, UH-60L, VH-60N, UH-60P, UH-60Q, S-70A, S-70B-6, S-70C, WS-70

Країни-оператори UH-60 Black Hawk

UH-60 Black Hawk (англ. SikorskyUH-60 BlackHawk  — «Чорний Яструб») — американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених та транспортування великогабаритних вантажів.

Зміст

  [сховати

·         1Історія

·         2Загальна будова

·         3Модифікації вертольота

·         4Швидкісні характеристики

·         5Галерея

·         6Див. також

·         7Посилання

Історія[ред. • ред. код]

Загальна будова[ред. • ред. код]

Модифікації вертольота[ред. • ред. код]

·         YUH-60A  — базовий вертоліт для випробувань. Перший політ 17 жовтня 1974. Побудовано 3 одиниці.

·         UH-60A Black Hawk — основний серійний варіант вертольота для армії США. Екіпаж 4 особи, перевозить до 11 озброєних десантників. Двигун T700-GE-700. Вироблявся протягом 1977–1989.

·         UH-60C Black Hawk — модифікована версія вертольота для здійснення управління.

·         UH-60A Credible Hawk — вертольоти поставлялися у ВПС США в середині 1980-х років як рятувальний варіант під час бойових дій. Екіпаж вертольота оснащений бронесидіннями із комбінованої броні (карбід бора/композіційний матеріал на основі кевлара), розрахованими на захист від куль малокаліберної зброї при стрільбі з близької дистанції. Крісла здатні витримувати перевантаження 48g при ударі вертольота об землю.

·         EH-60C Black Hawk — для виконання спеціальних операцій РЕБ

·         НН-60D Night Hawk — нічна модифікація вертольота, призначена для ВПС США.

·         МН-60А Velcro Hawk — 30 машин UH-60А, модифіковані для виконання спеціальних операцій.

·         МН-60А Embassy Hawk — модифікація вертольота для дій на європейському ТВД.

·         CH-60E — варіант транспортного вертольота для морської піхоти США.

·         UH-60L Black Hawk — модель UH-60A з новим двигуном T700-GE-701C та удосконаленою системою керування. Вироблявся протягом 1989–2007.

·         UH-60M Black Hawk— модель UH-60A з новим двигуном T700-GE-701D та удосконаленою системою керування. Виробництво з 2006 року. Планується на заміну застарілого UH-60s.

·         UH-60M Upgrade Black Hawk — удосконалений варіант UH-60M. Польотні випробування розпочати в серпні 2008.

·         EH-60A Black Hawk — модифікація вертольота UH-60A. Не прийнята на озброєння.

·         YEH-60B Black Hawk — модифікація вертольота UH-60A зі спеціальним радаром.

·         EH-60C Black Hawk — удосконалений варіант UH-60A з модифікованою системою електронного обладнання та зовнішньою антеною. Не прийнята на озброєння.

·         EUH-60L — удосконалений варіант UH-60L створений для управління повітряно-десантними підрозділами армії США.

·         EH-60L Black Hawk — удосконалена модель EH-60A.

·         UH-60Q Black Hawk — модифікація вертольота UH-60A для медичної евакуації поранених. Отримав прізвисько Дастофф (DUSTOFF) за безперечну службу та надійність.

·         HH-60L — удосконалений медичний варіант UH-60L.

·         MH-60A Black Hawk — UH-60A з новими двигунами T700-GE-701 та удосконаленою авіоникою, навігаційною системою та системою керування.

·         MH-60K Black Hawk — армійський варіант для сил спеціальних операцій; обладнаний бортовою ІЧ-системою для виявлення цілей, системою нічного бачення, двигунами Т700-GE-701С. Перебуває на озброєнні 160-го полку спеціальних операцій («англ. NightStalkers») у Форті КемпбеллКентуккі.

·         MH-60L Direct Action Penetrator — армійський варіант для сил спеціальних операцій; оснащений комплексом озброєння, у тому числі ракетами «Хеллфайр», 30-мм автоматичною гарматою M230, 70-мм некерованими ракетами класу «повітря-поверхня» тощо. Перебуває на озброєнні 160-го полку спеціальних операцій.

·         HH-60M — удосконалений медичний варіант UH-60M для армії США.

·         UH-60A RASCAL  — спеціальна версія вертольота для НАСА (NASA)

·         VH-60D Nighthawk — VIP-варіант вертольота морської піхоти США HH-60D, який використовується для транспортування Президента США.

·         VH-60N Whitehawk — модифікований VIP-варіант вертольота UH-60A для транспортування Президента США та інших VIP-осіб. На службі знаходиться 9 екземплярів.

Швидкісні характеристики[ред. • ред. код]

·         Максимально допустима швидкість: 361 км/год

·         Максимальна швидкість: 296 км/год

·         Крейсерська швидкість: 282 км/год

·         Sikorsky SH-60 Seahawk

·         Падіння «Чорного яструба» (фільм)

Посилання[ред. • ред. код]

Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Sikorsky UH-60 Black Hawk