Б Р О Д І В С Ь К А  О Р Г А Н І З А Ц І Я  С П І Л К И  О Ф І Ц Е Р І В  У К Р А Ї Н И

             (80600, м.Броди, Львівська обл., масив Ст.Бандери – 68\41, т. 0958500929)

 

 

 

                                                   П  Р  О  Т  О  К  О  Л №1\3\2017

 

Установчих зборів ініціативної групи по створенню осередку «Асоціації вертолітників України», як профільного підрозділу у складі Бродівської організації Спілки офіцерів України.

 

м.Броди                                                                                                                          «1» березня 2017 рік

 

                                                   Присутні учасники зборів:

 

1. Зеленський Микола Іванович (професія – пілот вертольоту, інженер);

2. Проказюк Анатолій Михайлович ( спеціаліст групи забезпечення польотів вертольотів);

3. Коць Богдан Йосипович ( бортовий механік вертольоту);

4. Бесага Валерій Миколайович (пілот вертольоту, інженер);

5. Ющенко Олег Юрійович (інженер радіоелектронного забезпечення польотів);

6. Олексін Леон Іванович (інженер авіаційної метеорологічної служби);

7. Вороний Вячеслав Олегович (пілот вертольоту, інженер);

8. Галат Олександр Іванович (інженер експлуатації двигунів, планерів);

9. Сом Руслан Борисович (бортовий технік вертольоту, інженер);

10. Даць Віктор Петрович (спеціаліст групи управління ремонту вертольотів);

11. Демчук Василь Іванович (бортовий технік, інженер);

12. Фараон Руслан Павлович (спеціаліст авіаційного обслуговування, інженер).

Всього – дванадцять чоловік ( професійних вертолітників, офіцерів запасу ).

 

                                                               Порядок денний:

 

1. Про обрання голови і секретаря установчих зборів;

2. Про створення «Асоціації вертолітників України» як профільного підрозділу Бродівської організації СОУ  з визначенням мети її діяльності;

3. Затвердження найменування (назви і абревіатури)  профільного підрозділу (асоціації);

4. Визначення правового поля діяльності асоціації;

5. Про обрання керівника і членів правління асоціації ( як профільного підрозділу);

6. Про визначення особи , яка має право представляти ( офіційно репрезентувати ) асоціацію для здійснення своїх завдань, реалізації цілей та мети діяльності.

 

1.       Слухали: Про обрання голови і секретаря установчих зборів.

Виступив:  Олексін Леон Іванович, який запропонував обрати головою установчих зборів Проказюка Анатолія Михайловича, а секретарем Коця Богдана Йосиповича.

Вирішили: Обрати головою установчих зборів – Проказюка А.М. Секретарем – Коця Б.Й.

         Голосували «За» - дванадцять, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

2.       Слухали: Про створення профільного підрозділу (асоціації) у складі Бродівської організації

Спілки офіцерів України та визначення цілей і мети її діяльності.

Виступили: Зеленський Микола Іванович, який запропонував  створити громадське об’єднання(підрозділ) – асоціацію в яку мають входити професійні вертолітники ( пілоти, інженери, техніки, спеціалісти ремонту і обслуговування польотів вертольотів, експлуатації систем управління та забезпечення) діючі чи перебуваючи на пенсії (в запасі) але маючі бажання приймати участь у громадській діяльності на благо України.   Метою асоціації має стати цілеспрямована громадська діяльність по сприянню у різноманітних напрямках структурам, що експлуатують вертолітну техніку, формують схеми керівництва і управління вертолітною авіацією України (ВАУ), надавати професійні консультації, розробляти і пропонувати на державному рівні сучасні проекти по запровадженню нових технологій, допомагати у реалізації концепцій і державних проектів, що стосуються розвитку ВАУ, популяризувати професію вертолітника серед молоді, сприяти поверненню історичної справедливості – запровадженню випуску і експлуатації  в Україні моделей Великого українця, конструктора найкращих у світі вертольотів Ігоря Івановича Сікорського, вести ідейно патріотичну діяльність згідно вимог часу на благо зміцнення України, національної свідомості і всеукраїнської державності.  

Вирішили: Створити профільний підрозділ професійних вертолітників метою якого є всебічна громадська діяльність, яка сприяла б розвитку всієї вертолітної авіації, об»єднанню у спільній співпраці аналогічних (споріднених) підрозділів по всій Україні  в структурі СОУ,   національно - патріотичне виховання та інші напрямки державницького спрямування.

                      Голосували «За» - дванадцять, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

3.       Слухали: Про найменування (назву) структурного підрозділу (асоціації).

Виступили: Бесага ВалерійМиколайович, Зеленський Микола Іванович, які запропонували затвердити назву профільного підрозділу як – «Асоціація вертолітників України» імені І.Сікорського скорочено АВУ, англійською – « UkrajinskaHelikoptersAssociation» (UHA).

Вирішили: Затвердити назву – «Асоціація вертолітників України» імені  І.Сікорського (АВУ).

                      Голосували «За» - дванадцять, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

4.       Слухали: Про затвердження Статутних (правових) основ діяльності  підрозділу Бродівської

Організації СОУ «Асоціацію вертолітників України» імені І.Сікорського.

Виступили: Зеленський Микола Іванович, який запропонував – «Асоціації вертолітників України» як підрозділу у складі організації СОУ відповідно й керуватись у повсякденній громадській роботі Статутом Спілки офіцерів України та Конституцією і законами України.

Вирішили: Визначити правовою основою діяльності «Асоціації вертолітників України» Статут Спілки офіцерів України Конституцію і закони України.

                    Голосували «За» - дванадцять, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

5.       Слухали: Про обрання керівника «Асоціації вертолітників України», визначення органу

управління підрозділу і складу керівництва.

Виступили: Коць Богдан Йосипович, який запропонував обрати керівником «Асоціації вертолітників України» імені Сікорського голову Бродівської організації СОУ Миколу Зеленського, пілота першого класу, дипломанта нагороди Уільяма Кослера Американського вертолітного товариства .  АВУ є підрозділом організації Спілки офіцерів України, відповідно немає необхідності обирати ще одного керівника у тій самій організації. Тому, посада має визначатися так : Голова Бродівської організації СОУ, керівник підрозділу «Асоціації вертолітників України» (АВУ) імені І.Сікорського.

Олексін Леон Іванович, запропонував визначити заступником керівника АВУ  Проказюка Анатолія Михайловича, а  технічним експертом(секретарем) – Галата Олександра Івановича.

Вирішили: Обрати керівником «Асоціації вертолітників України» - Зеленського М.І., заступником керівника АВУ - Проказюка Анатолія Михайловича, технічним експертом(секретарем) – Галата Олександра Івановича.

                  Голосували «За» - дванадцять, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

6.       Слухали: Про визначення особи, яка має право представляти «Асоціацію вертолітників

України» (АВУ) у державних, громадських і приватних структурах при вирішенні статутних і програмних завдань.

Виступили: Даць Віктор Петрович, який запропонував доручити голові Бродівської організації СОУ, керівнику підрозділу «Асоціації вертолітників України» представляти АВУ імені Сікорського представляти в процесі вирішення різноманітних статутних (програмних) завдань у державних, приватних і громадських структурах.

Вирішили: Доручити представляти(репрезентувати) АВУ імені Сікорського в державних, приватних і громадських структурах голові Бродівської організації СОУ, керівнику підрозділу АВУ.

                 Голосували: «За» - дванадцять, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

 

                                           Голова установчих зборів                                          Анатолій Проказюк

                                           Секретар установчих зборів                                      Богдан Коць

 

         Б Р О Д І В С Ь К А  О Р Г А Н І З А Ц І Я  С П І Л К И  О Ф І Ц Е Р І В  У К Р А Ї Н И

 

 

                                                              Голові Всеукраїнської організації Спілки офіцерів України

                                                      (для розгляду і надання дозволу на створення підрозділу         

                                                       «Асоціації вертолітників України» в структурі Бродівської

                                                       організації СОУ у межах діючого Статуту СОУ

                                                       Голові Львівської обласної організації СОУ

                                                       (до відома і для підтримки на Головному проводі СОУ)   

 

 

                                                                      З  А  Я  В  А

 

    Прошу розглянути на засіданні Головного проводу Спілки офіцерів України дану заяву і протокол №1\3\2017 Бродівської організації СОУ ( як структурної одиниці Львівської обласної організації СОУ) про створення підрозділу «Асоціації вертолітників України» імені Ігоря Сікорського (АВУ).

Необхідність створення підрозділу АВУ викликана необхідністю продукування в подальшому профільних, суто авіаційних програмних завдань на різних рівнях, з метою сприяння запровадженню новітніх систем управління вертолітною авіацією, випуску і експлуатації сучасних вертольотів за стандартами НАТО. Зокрема, асоціація першою дією прагнутиме реалізувати «Концептуальну програму розвитку армійської авіації України», яка уже пройшла обговорення на круглому столі СОУ в Києві і на парламентських слуханнях ВРУ у 2015-му році.

Існування асоціації дозволить вести професійну переписку з представниками вертолітної корпорації Ігоря Сікорського в США моделі гелікоптерів UH-60 якої, згідно програми розвитку ВАУ пропонується випускати в Україні, а також даватиме можливість  вирішувати інші питання профільного спрямування.

 

 

                                                                Голова Бродівської організації Спілки офіцерів України

                                                                             Полковник                          М.Зеленський

 

10 березня 2017 рік